SP NR 1 W ŁOMŻY

 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

   

  REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
  w parafii Miłosierdzia Bożego

  26, 27, 28 marca 2018 r.

   

  klasy IV - VII

   

  • Msza Święta dla uczniów klas IV – VII będzie odprawiana w dniach 26, 27, 28 marca 2018 r. o godz. 900.
  • W tych dniach lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć, przy czym 6 pierwszych lekcji, ze względów organizacyjnych zostanie skróconych o 15 minut.

   

  Harmonogram dzwonków:

   

  Kolejna lekcja/przerwa

  Godziny:  od ... – do ...

  Czas trwania

  1 lekcja

  800 – 830

  30 minut

  przerwa

  830 – 835

  5 minut

  2 lekcja

  835 – 905

  30 minut

  przerwa

  905 – 910

  5 minut

  3 lekcja

  910 – 940

  30 minut

  przerwa

  940 – 950

  10 minut

  4 lekcja

  950 – 1020

  30 minut

  przerwa

  1020 – 1025

  5 minut

  5 lekcja

  1025 – 1055

  30 minut

  przerwa

  1055 – 1100

  5 minut

  6 lekcja

  1100 – 1130

  30 minut

  przerwa

  1130 – 1150

  20 minut

  7 lekcja

  1150 – 1235

  45 minut

  przerwa

  1235 – 1250

  15 minut

  8 lekcja

  1250 – 1335

  45 minut

   

  W dniach 26, 27, 28 marca 2018r. uczniowie wcześniej kończą lekcje, zgodnie z powyższym harmonogramem.

   

  • Uczniowie klas, pod opieką nauczycieli wychodzą do kościoła o godz. 840.
  • Nauczyciele, którzy idą z klasą na rekolekcje, przed wyjściem sprowadzają uczniów do szatni.  Uczniowie swoje plecaki zostawiają w szatni.
  • Po zakończonej mszy uczniowie wracają do szkoły, gdzie mają kolejne lekcje, zgodnie z planem.
  • Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach na 2, 3 i 4 lekcję udają się do biblioteki szkolnej.

   

   

  klasy 0 – III

   

  • W ramach rekolekcji wielkopostnych Msza Święta dla uczniów klas 0–III odprawiana będzie w dniach 26 – 28 marca o godz. 1030.
  • Uczniowie wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli.
  • Dla klas I – III lekcje nie są skrócone, przebiegają zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

   

  Oddziały gimnazjalne

   

  • Msza Święta dla uczniów klas gimnazjalnych będzie odprawiana w dniach 26, 27, 28 marca 2018 r. o godz. 1200.
  • W tych dniach 6 kolejnych lekcji, skróconych o 15 minut, odbywa się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

   

  Harmonogram dzwonków:

   

  Kolejna lekcja/przerwa

  Godziny:  od ... – do ...

  Czas trwania

  1 lekcja

  800 – 830

  30 minut

  przerwa

  830 – 835

  5 minut

  2 lekcja

  835 – 905

  30 minut

  przerwa

  905 – 910

  5 minut

  3 lekcja

  910 – 940

  30 minut

  przerwa

  940 – 950

  10 minut

  4 lekcja

  950 – 1020

  30 minut

  przerwa

  1020 – 1025

  5 minut

  5 lekcja

  1025 – 1055

  30 minut

  przerwa

  1055 – 1100

  5 minut

  6 lekcja

  1100 – 1130

  30 minut

   

  • Młodzież naszej szkoły, pod opieką nauczycieli uczących wychodzi do kościoła o godz. 1145.
  • Nauczyciele, którzy idą z klasą na rekolekcje, przed wyjściem sprowadzają uczniów do szatni.
  • Po zakończonej mszy uczniowie rozchodzą się do domów.
  • Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach na czas ich trwania udają się do biblioteki szkolnej.

   

 • Najlepsi w Jedynce - Obrazek 1         Najlepsi w Jedynce - Obrazek 2        Najlepsi w Jedynce - Obrazek 3       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 4       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 5       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 6

   

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 7              Najlepsi w Jedynce - Obrazek 8

   

            15 marca 2018 r. po raz pierwszy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży w wypełnionej po brzegi auli odbyła się uroczysta Gala Prymusów. Nadanie tytułu Prymusa najlepszym uczniom jest kontynuacją  tradycji szkół, które mieściły się w budynku przy ul. Reymonta 9. Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Na galę zostali zaproszeni wraz z rodzicami najzdolniejsi uczniowie  szkoły, czyli ci, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej uzyskali średnią ocen  co najmniej 5,0 oraz  wzorowe zachowanie. Honorowymi gośćmi wieczoru byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, pani dr Agnieszka Barbara Muzyk – wiceprezydent Miasta Łomża,  pan Wojciech Kowalik - wizytator Delegatury w Łomży Podlaskiego Kuratorium Oświaty, pani dr hab. Joanna Truszkowska – wicedyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji oraz pani Magdalena Wdziękońska – przewodnicząca Rady Rodziców SP1.

   

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 9      Najlepsi w Jedynce - Obrazek 10

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 11         Najlepsi w Jedynce - Obrazek 12        Najlepsi w Jedynce - Obrazek 13       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 14       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 15       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 16

              Zasadniczą część wieczoru, czyli uhonorowanie PRYMUSÓW i ich rodziców,  rozpoczęło przemówienie dyrektor SP 1, pani Krystyny Kamińskiej. Zwracając się do bohaterów wieczoru, czyli Prymusów 2018, pani dyrektor podziękowała im za osiągnięcia, które wywołują ogromną radość i dumę, za dokonania w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej. Wyrazy podziękowania skierowała również do rodziców uczniów, którzy na co dzień wspierają swoje pociechy w ich trudnej drodze edukacyjnej. Bez Ich współpracy ze szkołą sukcesy dzieci nie byłyby możliwe. W swojej wypowiedzi pani dyrektor podkreśliła wkład i zaangażowanie władz miasta w rozwój szkoły. To dzięki nim  szkoła pięknieje z dnia na dzień a jej baza spełnia wymagania współczesnej placówki dydaktyczno – wychowawczej.

   

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 17        Najlepsi w Jedynce - Obrazek 18       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 19

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 20       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 21

   

              Ważną częścią wieczoru  były przemówienia zaproszonych gości. Pani dr Agnieszka Muzyk szczerze przyznała, że bardzo czekała na tegoroczną uroczystość Prymusów, gdyż za każdym razem jest urzeczona występami młodych artystów i pozostaje pod wrażeniem ich talentu. Pani prezydent zaznaczyła, że sprawia jej wyjątkową przyjemność fakt, iż zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami udało się w roku szkolnym 2017 utworzyć nową szkołę w „pełnym wymiarze”, to znaczy z wszystkimi klasami podstawowymi. Mimo że szkoła jest nową placówką,  można było ją tak zorganizować, że już teraz jej uczniowie odnoszą wspaniałe sukcesy edukacyjne. Pani prezydent dodała, że widzi w zgromadzonych młodych ludziach efekty wcielania w życie, jej zdaniem, najlepszego modelu wychowania. Polega on na jednoczesnym wspieraniu rozwoju trzech sfer – sfery kształcenia intelektu, rozwijania indywidualnych pasji każdego ucznia i wychowywania go w otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Taka praca szkoły przynosi i w przyszłości przynosić będzie korzyści dla społeczności lokalnej i całego kraju. Pan wizytator Wojciech Kowalik z uznaniem mówił o osiągnięciach Prymusów. Przewodnicząca Rady Rodziców życzyła zgromadzonym wyróżnionym uczniom, aby wszystkie ich marzenia się spełniły i mogli nadal rozwijać swoje niezwykle ciekawe pasje.

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 22         Najlepsi w Jedynce - Obrazek 23        Najlepsi w Jedynce - Obrazek 24       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 25       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 26       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 27

              Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny autorstwa pań Katarzyny Klewickiej i Karoliny Dudzińskiej. Motywem przewodnim były słowa Jana Pawła II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości”. Utrzymany w baśniowej konwencji popis młodszych i starszych uczniów niósł głęboki i aktualny przekaz – każdy jest niepowtarzalny, a życie poświęcone na wszechstronny rozwój i otwarte na drugiego człowieka jest największa wartością, gdyż daje człowiekowi szczęście. Nastrojowa muzyka i brawurowo wykonane piosenki uczyniły przedstawienie niezapomnianym przeżyciem artystycznym. Nad stroną muzyczna czuwała pani Małgorzata Czochańska, a oprawę plastyczną przygotowała pani Agnieszka Chojnowska. Pani dyrektor Krystyna Kamińska nie kryła dumy i wzruszenia, kiedy gratulowała młodym artystom ich występu.

   

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 28     Najlepsi w Jedynce - Obrazek 29      Najlepsi w Jedynce - Obrazek 30

   

              Ksiądz biskup Bronakowski zabrał głos jako ostatni, niejako podsumowując całą uroczystość. Wyraził ogromne uznanie dla nauczycieli, a także wskazał na rodziców jako najważniejszych pomocników w wspieraniu rozwoju każdego dziecka. Ksiądz biskup nie szczędził słów pochwały dla zawartości merytorycznej przedstawienia, które, jego zdaniem, pięknie oddawało wszystkie wartości moralne, tak potrzebne w dzisiejszym zagubionym świecie przyszłości.

              Na zakończenie uroczystości wręczono wszystkim gościom wyjątkowe pamiątki. Były to obrazy przygotowane przez uzdolnionych uczniów SP 1. Na tegorocznej Gali Prymusów po raz pierwszy wystąpili razem uczniowie młodszych klas podstawówki i najstarszych klas gimnazjalnych. Ta współpraca przyniosła bardzo ciekawe i zaskakująco pozytywne efekty. Nowa szkoła podstawowa może być z siebie dumna i bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość.

   

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 31

   

  Tytuł Prymusa 2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 otrzymali:

   

  PRYMUSI 2018 (klasy IV – VII)

  Maciej Antoniak, Ada Bagińska, Marcin Białczak, Katarzyna Bukowska, Bartosz Chludziński, Maria Czochańska, Otylia Czochańska, Magdalena Dobrogowska, Hanna Horoszewska, Zofia Irena Hryniewicz, Magda Jemielita, Hubert Kowalewski, Jakub Lis, Karina Łada, Agnieszka Łapińska, Wiktoria Mańko, Małgorzata Modzelewska, Michał Modzelewski, Filip Pawłowski, Anna Prusaczyk, Natalia Przychodzeń, Mateusz Sendrowski, Hubert Sierzputowski, Agnieszka Skrodzka, Olivia Skrodzka, Joanna Szczecińska, Zuzanna Wysocka.

   

  PRYMUSI 2018 (oddziały gimnazjalne)

  Weronika Arnister, Jan Cieśliński, Natalia Cwalina, Adam Dęby, Agata Domańska, Natalia Domalewska, Julia Grabowska, Piotr Jaworowski, Mariusz Kamiński, Aleksandra Korytkowska, Sylwia Korytkowska, Mateusz Norbert Krzywda, Maria Pardo, Julia Tomasiak, Julia Tombak, Karolina Tomczuk, Kacper Wiśniewicz. 

  Najlepsi w Jedynce - Obrazek 32         Najlepsi w Jedynce - Obrazek 33        Najlepsi w Jedynce - Obrazek 34       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 35       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 36       Najlepsi w Jedynce - Obrazek 37

  GALERIA - Najlepsi w Jedynce

 • Mistrzostwa Miasta Łomży w piłce siatkowej dziewcząt - Obrazek 1      Mistrzostwa Miasta Łomży w piłce siatkowej dziewcząt - Obrazek 2      Mistrzostwa Miasta Łomży w piłce siatkowej dziewcząt - Obrazek 3

  13.03.2018r. odbyły się Mistrzostwa Miasta Łomży w piłce siatkowej dziewcząt

  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

  Nasze uczennice zajęły pierwsze miejsce!

  Mistrzostwa Miasta Łomży w piłce siatkowej dziewcząt - Obrazek 4

  Mistrzostwa Miasta Łomży w piłce siatkowej dziewcząt

 • Jedynka – aktywna dla Łomży

  Jedynka – aktywna dla Łomży - Obrazek 1„Jesteśmy aktywni dla Łomży”Jedynka – aktywna dla Łomży - Obrazek 2

          14 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się turniej sportowo-rekreacyjny pod hasłem „Jesteśmy aktywni dla Łomży”. Impreza została zorganizowana w ramach obchodów 600-lecia miasta Łomża. Turniej przygotowała klasa 2f, która w ten atrakcyjny sposób mogła sfinalizować obowiązkowy w gimnazjum projekt edukacyjny. Wychowawczynią klasy jest pani Monika Proniewska.

  Jedynka – aktywna dla Łomży - Obrazek 3

         W ramach turnieju przygotowano siedem różnych konkurencji sportowych i po jednym pytaniu dotyczącym lokalnego sportu. W każdej konkurencji rywalizowały dwa zespoły. Sędziami byli nauczyciele wychowania fizycznego. Do zawodów przystąpiły łomżyńskie Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 4, 5, 7, 9 i 10. Młodzi sportowcy rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg czwórkami z laską gimnastyczną, układanie piramidy z kartonów, bieg z przeszkodami, zaprzęgi, kółko na pachołek, „sadzenie ananasów’, czyli zabawa z ringo i pachołkami, slalom z kijem hokejowym i krążkiem. Na koniec zmagań każda drużyna musiała odpowiedzieć na jedno pytanie związane ze sportem lokalnym. Turniej prowadziła pani Alina Żelazna – nauczycielka wychowania fizycznego SP1 w Łomży. 

                   Po zaciętej, ale przebiegającej w przyjaznej atmosferze rywalizacji ogłoszono zwycięzców. Najbardziej „aktywnymi dla Łomży” sportowcami została ogłoszona reprezentacja SP10, drugie miejsce zajęła drużyna z SP4, na podium znalazła się również młodzież z SP7. Miejsce czwarte zajęły reprezentacje SP1 i SP5, miejsce piąte drużyna z SP9, a szóste SP2. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary z rąk pani dyrektor Krystyny Kamińskiej, natomiast pani wicedyrektor Małgorzata Łebkowska wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Na pochwałę zasługuje również postawa licznie zgromadzonej publiczności, która nie szczędząc wysiłku i gardeł,  dopingowała zawodników oraz zachęcała do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania. A cała ta radosna impreza jest dowodem lokalnego patriotyzmu, nasze miasto ma rzesze młodych, pełnych życia i zapału aktywnych łomżan. 600-lecie Łomży daje im okazję, by to udowodnić.

  Jedynka – aktywna dla Łomży - Obrazek 4      Jedynka – aktywna dla Łomży - Obrazek 5      Jedynka – aktywna dla Łomży - Obrazek 6

  GALERIA

 • Dzień Języka Polskiego - Obrazek 1      Dzień Języka Polskiego - Obrazek 2     Dzień Języka Polskiego - Obrazek 3

  W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który przypada na 21 lutego na portalu społecznościowym Facebook i platformie europejskiej społeczności szkolnej eTwinning został ogłoszony projekt.

  Wzięło w nim udział ponad dwieście przedszkoli i szkół w całej Polsce, w tym nasza Jedynka. Uczniowie pod pilnym okiem swoich pań z  zaangażowaniem przygotowali zadania projektowe.  Dziękujemy nauczycielom za propagowanie piękna polszczyzny.

  Galeria: Dzień Języka Polskiego

 • Wielkanocna Zbiórka Żywności

  Wielkanocna Zbiórka Żywności - Obrazek 1

  W dniach 9 - 10 marca 2018 roku uczniowie - wolontariusze  naszej szkoły  z oddziałów gimnazjalnych IIIc, IIIe i IIIf pod opieką nauczycieli naszej szkoły p. Anny Karwowskiej, p. Elżbiety Bronakowskiej oraz p. Łukasza Gniazdowskiego wzięli udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Dzięki ich wsparciu i wszystkich ludzi dobrej woli, na terenie Łomży zebrano aż 2,5 tony żywności. Paczki będą prawdziwie świąteczne.

  Wielkanocna Zbiórka Żywności - Obrazek 2      Wielkanocna Zbiórka Żywności - Obrazek 3

  heart Wszystkim angażującym się w wolontariat z serca DZIĘKUJEMYheart

  heart heart heart heart heart heart heart heart heart

 • W związku z projektem edukacyjnym "Drzewo" realizowanym w kl. 1 C został ogłoszony konkurs "Drzewo genealogiczne", który miał na celu zgłębienie wiedzy na temat korzeni rodzinnych. Uczniowie wraz z rodzicami, wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością, za którą bardzo dziękujemy. A oto efekty pracy

  PROJEKT "DRZEWO GENEALOGICZNE" - Obrazek 1

  Więcej w galerii - PROJEKT "DRZEWO GENEALOGICZNE"

 • Ale Kosmos - Obrazek 1

  Uczniowie klasy 0b w tygodniu poświęconemu tematyce kosmosu postanowili stworzyć swój własny!

  Zamknięty w słoiku!

  Ale Kosmos - Obrazek 2     Ale Kosmos - Obrazek 3     Ale Kosmos - Obrazek 4

  Zachęcamy do stworzenia własnego kosmosu w warunkach domowych. To proste!

  Barwiona bibułą woda + wata + brokat – czynność powtórzyć. Na koniec zalewamy kolejną porcją barwionej wody.

  Do dzieła!

  Ale Kosmos - Obrazek 5

  GALERIA - Ale Kosmos

  Ale Kosmos - Obrazek 6

 • „Rysunki zaklęte w kamieniu” - Obrazek 1

  W minionym tygodniu dzieci z oddziałów przedszkolnych „odkrywały”  jak to było
  w dawnych czasach. Poznawały dinozaury, prehistoryczny las a w kopalni „Rysunki zaklęte
  w kamieniu” same także pozostawiły ślady po sobie, odciśnięte dłonie w masie solnej

  „Rysunki zaklęte w kamieniu” - Obrazek 2     „Rysunki zaklęte w kamieniu” - Obrazek 3      „Rysunki zaklęte w kamieniu” - Obrazek 4

  „Rysunki zaklęte w kamieniu”.

 • Dzień Kobiet w odziale przedszkolnym 0B - Obrazek 1
  W oddziale przedszkolnym 0B mali mężczyźni stanęli na wysokości zadania 
  (z pomocy rodziców, którym bardzo dziękujemy!) 
  złożyli małym kobietkom życzenia, zaśpiewali gromkie "Sto lat!" oraz wręczyli upominki. 
  Dziewczynki były bardzo zadowolone i wspólnie z chłopcami zasiadły do stołu pełnego słodkości.

   

  Dzień Kobiet w odziale przedszkolnym 0B - Obrazek 2     Dzień Kobiet w odziale przedszkolnym 0B - Obrazek 3     Dzień Kobiet w odziale przedszkolnym 0B - Obrazek 4

  Galeria Dzień Kobiet w odziale przedszkolnym 0B.

 • II miejsce w V Mistrzostwach Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców

         W dniu 7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży odbyły się Mistrzostwa Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły, która zajęła II miejsce. Chłopcy grali w składzie: Hubert Boć, Filip Konopko, Mateusz Sulkowski, Hubert Żebrowski, Przemek Zuzga, Dominik Łomotowski, Łukasz Pisarski, Mateusz Kropiewnicki, Wiktor Sinico, Paweł Chmielewski, Hubert Dymek, Jakub Szczewczyk.

  II miejsce w V Mistrzostwach Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców - Obrazek 1                II miejsce w V Mistrzostwach Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców - Obrazek 2

  II miejsce w V Mistrzostwach Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców - Obrazek 3

  Całej drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Opiekunem drużyny jest pani A. Żelazna

 • ZDROWE PIERWSZAKI SP1

  ZDROWE PIERWSZAKI SP1 - Obrazek 1

 • Bezpieczeństwo w sieci

   

   Bezpieczeństwo w sieci - Obrazek 1 Uchwycone na gazetce szkolnej... Bezpieczeństwo w sieci - Obrazek 2

  Krótkie, ale jakże wymowne... 

  Bezpieczeństwo w sieci - Obrazek 3

 • Abstrakcje uczniów z oddziału 0B

  Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 1
  Abstrakcja wykonana rękoma Artystów klasy 0b przy muzyce "There was life here" V. Sterzera.

  Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 2     Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 3     Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 4

  Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 5

  Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 6

  Abstrakcje uczniów z oddziału 0B - Obrazek 7

 • “Mój przyjaciel pies” – spotkanie edukacyjne  z pracownikami schroniska

  dla bezdomnych psów “Arka” w Łomży w Filii Nr 2, 5.03.2018 r.

  Dzieci z oddziału przedszkolnego 0c naszej szkoły wzięły udział w spotkaniu edukacyjnym z kierowniczką schroniska dla bezdomnych psów "Arka" w Łomży. Podczas spotkania, które odbyło się w Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Księżnej Anny 2, obecna była podopieczna schroniska - sympatyczna i przyjazna suczka Mika. Dzieci poznały historię Miki, dowiedziały się dlaczego psy przebywają w schronisku, jak rozpoznać bezdomnego psa i w jaki sposób można mu pomóc. Wysłuchały też wiersza "Piesek" Agaty Widzowskiej - Pasiak z książki "Co uciął Gucio?", a także piosenki "Jak rozmawiać trzeba z psem" z "Pana Kleksa". Dzieci były zachwycone kontaktem z pieskiem, trudno było rozstać się z przyjazną Miką.

  “Mój przyjaciel pies” - Obrazek 1          “Mój przyjaciel pies” - Obrazek 2           “Mój przyjaciel pies” - Obrazek 3

  Galeria:  “Mój przyjaciel pies” 

   

 • „English is cool”

   „English is cool” - Obrazek 1

  Dnia 28 lutego 2018 r. trzyosobowa reprezentacja uczniów klasy 6 a wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas szóstych „English is cool” zorganizowanym przez  Szkołę Podstawową Nr 7 w Łomży. Zosia Hryniewicz, Wiktoria Brzóska i Michał Modzelewski zmagali się z zadaniami leksykalno-gramatycznymi i słuchaniu ze zrozumieniem, ćwiczeniami z  zakresu wiedzy kulturowej oraz kalamburami. Nasi przedstawiciele zajęli III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu języka Królowej Elżbiety II.

   „English is cool” - Obrazek 2        „English is cool” - Obrazek 3

 • Gość w klasie 2c - Pani Gabriela Szczęsna

   

  Gość w klasie 2c - Pani Gabriela Szczęsna - Obrazek 1     Gość w klasie 2c - Pani Gabriela Szczęsna - Obrazek 2      Gość w klasie 2c - Pani Gabriela Szczęsna - Obrazek 3

   

  W dniu 26.02.2018 roku na godzinie wychowawczej klasa 2c gimnazjum gościła panią Gabrielę Szczęsną, która udzielała wywiadu w związku z realizowanym przez klasę projektem edukacyjnym. Uczennicom została przybliżona praca i rola dziennikarza, jego zadania i obowiązki oraz kilka przydatnych wskazówek dla początkujących dziennikarzy. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i zaowocowało zdobyciem cennej wiedzy dotyczącej pracy w mediach. 

  Aleksandra Kotomska, klasa IIc

   

  Gość w klasie 2c - Pani Gabriela Szczęsna - Obrazek 4 

  Pani Szczęsna jest autorką książki ,,Spacer z Jelonkiem po zabytkach Łomży’’ oraz wielu artykułów zawartych w gazecie ,,Kontakty’’. Podczas wywiadu  usłyszałyśmy o zabawnych oraz zapierających dech w piersiach historiach Pani Gabrieli, które przytrafiły się jej podczas pracy. Lekcja upłynęła w miłej atmosferze. Byłyśmy bardzo zadowolone ze spotkania. Pani Szczęsna pochwaliła nas  za ciekawe pytania oraz dobrze przeprowadzony wywiad.

  Aleksandra Szymańska, klasa IIc

   

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   

  ****************************************************************************

  1 marca 2018 roku delegacja naszej szkoły w składzie: Otylia Czochańska, Gabriela Bożydaj i Maciej Antoniak wzięła udział w miejskich  obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości, która odbyła się w południe przy pomniku Pamięci Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość Polski w latach 1939-1956 wzięły udział władze Łomży, przedstawiciele wojska, organizacji społecznych  i delegacje z łomżyńskich szkół. Reprezentanci naszej szkoły złożyli w imieniu społeczności SP 1 wiązankę kwiatów, będącą symbolem pamięci o tych,  którzy prowadzili działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego, antykomunistycznego ruchu oporu. 

  ****************************************************************************

   

 • „Bajeczki o małpce” - Obrazek 1       „Bajeczki o małpce” - Obrazek 2

           27 lutego podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się premiera „Bajeczki o małpce”. Przedstawienie przygotowane zostało przez klasę I D pod czujnym okiem wychowawczyni Izabeli Targońskiej. Gra młodych aktorów oraz ciekawe dekoracje przyciągnęły uwagę odwiedzających szkołę dzieci i ich rodziców.

          W kolejnym dniu młodzi adepci sztuki aktorskiej zaprezentowali bajeczkę swoim kolegom i koleżankom z klas 0-II. Przedstawienie przyjęte zostało gromkimi oklaskami a obecna na przedstawieniu dyrekcja złożyła uczniom gratulacje.

  „Bajeczki o małpce” - Obrazek 3      „Bajeczki o małpce” - Obrazek 4

  Galeria „Bajeczki o małpce”

   

 • Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 1     Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 2      Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 3

  We wtorek 27.03. 2018 r. nasza szkoła otworzyła drzwi dla odwiedzających.

  Najmłodsi wraz z rodzicami mogli zwiedzić mury szkoły oraz obejrzeć występy swoich rówieśników.

  Wielką popularnością cieszyły się:

  - występy czirliderek,

  - bajeczka o małpce,

  - ćwiczenia na interaktywnym dywanie i tablicach,

  - gry i zabawy sportowe.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej szkoły, gdzie w przestronnym, świetnie wyposażonym budynku panuje miła i rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci.

  Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 4     Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 5      Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 6


  Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 7 Zobach więcej: Dzień Otwarty w Naszej Szkole Dzień Otwarty w Naszej Szkole - Obrazek 8

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
  ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
 • 086 218 44 39

Galeria zdjęć